1

کدام گزینه می‌تواند یک نتیجه کلیدی خوب برای هدف (افزایش تعداد قرارداد ها) باشد؟

  • استفاده از یک CRM سیستم

  • رسیدن به ۱ میلیون دلار فروش.

  • افزایش تعداد جلسات فروش.

  • استخدام کردن متخصص فروش جدید.