1

کدام گزینه نمی‌تواند یک هدف خوب باشد؟

  • افزایش ۲۵ درصدی بازدید سایت.

  • تبدیل شدن به بهترین شرکت در حوزه خودمان.

  • ما می‌خواهیم شبکه‌های اجتماعی تا پایان سال رشد چشمگیری داشته باشند.

  • من می‌خواهم در سال جدید یک تجربه بهتر برای کارمندانم مهیا کنم.