1

کدام گزینه بهترین نتیجه کلیدی برای هدف(بهبود شبکه‌های اجتماعی است)؟

  • افزایش تعداد دنبال کنندگان توییتر تا ۳۰ هزار.

  • بهتر کردن محتوای اینستاگرام.

  • افزایش بازدید یوتیوب.

  • افزایش اینگیجمنت.