1

اولین بار کدام برند از OKR استفاده کرد؟

  • اپل

  • اینتل

  • فیسبوک

  • گوگل