1

کدام گزینه نتیجه کلیدی خوبی برای هدف سازمانی(بهبود تجربه مشتریان) نیست؟

  • در پایان تابستان نرخ خالص ترویج‌کنندگان(nps) (یا همان نرخ وفاداری مشتریان) به عدد ۵۰ برسد.

  •  موارد مورد انتقاد مشتریان در کمتر از یک ساعت حل شود.

  • طراحی داخلی اتاق‌ها بهتر شود.

  • سرعت فرایند پذیرش مشتریان تا اخر پاییز ۴۰% سریعتر شود.