1

تفاوت بین متد OKR و مدیریت پروژه چیست؟

  • OKR هر ۳ ماه یکبار برنامه ریزی می‌شود اما مدیریت پروژه طولانی مدت است.

  • OKR متمرکز بر خروجی است اما مدیریت پروژه بر انجام وظایف اعضا تمرکز دارد.

  • OKR ساده پیاده سازی می‌شود اما مدیریت پروژه پیچیده است.

  • مدیریت پروژه مورد استفاده شرکت‌های بزرگ است اما OKR مخصوص سازمان‌های کوچک است.