• آزمون OKR

  آزمون OKR

  query_builder35 دقیقه
  play_arrow212
  comment0
  query_builder29 آوریل, 2021
  OKR یک متد به روز هدف گذاری است. این متد به ...
.