• آزمون OKR

  آزمون OKR

  query_builder35 دقیقه
  play_arrow113
  comment0
  query_builderآوریل 29, 2021
  OKR یک متد به روز هدف گذاری است. این متد به ...