وبینار هدف گذاری و جهش به آینده حرفه ای

 

چگونه از توانایی های خود برای ترسیم یک آینده حرفه ای استفاده کنیم؟ و چگونه از نقطه ای که هستیم برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنیم؟

هر جوانی برای خود آینده ای را تصور می کند که در آن توانسته است به رشد فردی مطلوبی برسد و توانایی های خودر آنقدر رشد داده است که می تواند از آن به عنوان شغل و کسب در آمد، یا خلق ارزش استفاده کند. آینده ای که در آن به عنوان یک حرفه ای شناخته می شود.

پیدا کردن مسیر پیشرفت و قرار گرفتن در ابتدای آن ، اولین قدمی است که باید برای رسیدن به یک آینده جذاب و حرفه ای برداریم. ترسیم آینده ای روشن و مشخص مستلزم خودشناسی است. به خصوص شناختن توانایی ها و ترسیم فرمی از آینده که متناسب و بر اساس توانایی های باشد و همچنین سبک زندگی فعلی متناسب با آن. چراکه آینده یعنی آنگونه که حالا زندگی می کنیم. پس هدف گذاری های درست تا رسیدن آینده حرفه ای خود نیز اهمیت زیادی دارد. بهترین روش برای موفقیت نگاه به قله و برنامه ریزی مرحله به مرحله است. شما ضمن اینکه افق نهایی را می بینید و گامهای رسیدن را مشخص می کنید، اما فقط برای گام بعدی برنامه ریزی می کنید.

هدف این دوره که در این وبینار با آن آشنا می شوید همین است که به بگوید چگونه خود را بشناسید و آینده حرفه و سبک زندگی فعلی خود را ترسیم کنید.

اغلب تصویر روشنی از آینده حرفه ای خود نداریم و این خوب نیست. این که یک رشته تحصیلی را انتخاب کنیم و مثلا یک مهندس مکانیک شویم به امید اینکه شغل مناسبی پیدا کنیم تصویر چندان روشنی نیست.

شناختن اینکه ما در زندگی چه آرزوی روشنی داریم و می خواهیم چه کنیم ، موهبت بزرگی است و چیز کمی نیست. شاید کسی باشد که بخواهد بداند جهان چگونه کار می کند ؟! و تمام آرزویش شناختن کارکرد عالم است . این فرد می تواند با تحصیل و مطالعه در فیزیک به مقصود خود برسد.

آیا شما می دانید از زندگی چه می خواهید؟ یا اینکه برای چه کاری ساخته شده اید؟ یکی از مسائل مرتبط با هر یک از ما این است که در چه شغلی استعداد بیشتری داریم و در کدام شغل می توانیم یک حرفه ای باشیم؟

 

هدف سنج با افتخار ارائه دهنده کارگاه های آموزشی رایگان در زمینه OKR و KPI است. آرمان ما در هدف سنج بهبود دانش عمومی در مورد مسائل روز حوزه برنامه ریزی است. شما با کلیک کردن روی تصویر زیر میتوانید از نزدیک ترین کارگاه های آموزشی ما مطلع شوید. کافی است روی تصویر زیر کلیک کنید.

کارگاه های آموزشی OKR

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است