ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    این یک پیام مهم است

    بسیار خب
    ورود
      پرینت

    نحوه ثبت نام در هدف سنج