درباره ما

در مسیر رسیدن به اهداف

کنار شما هستیم

سهولت دستیابی به اهدافتان را با ما تجربه کنید

 

تیم هدف سنج، متشکل از مجموعه ی مشاورین در زمینه ی هدف گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر شیوه نوین برنامه ریزی OKR است. آرمان ما در هدف سنج کمک به اشخاص و شرکت ها به منظور هدف گذاری بهتر و رسیدن به اهداف فردی و سازمانی است.

زمینه های کاری ما

ارائه ی خدمات مشاوره، دوره های آموزشی، راهکارهای نرم افزاری برنامه ریزی و هدف گذاری و پایش مستمر هدف گذاری و برنامه ریزی از جمله خدمات تیم هدف سنج است.

90%

ارائه خدمات مشاوره برنامه ریزی

80%

برگزاری دوره های آموزشی

100%

راهکارهای نرم افزاری برنامه ریزی و هدفگذاری

92%

پایش مستمر هدف گذاری و برنامه ریزی